2013-06-07
Džiaugiamės ISO 9001 sertifikatu

Šiandien mūsų kolektyvui ypatingas momentas. Nepriklausomi Bureau veritas auditoriai, atliko Etalinkas kokybės vadybos sistemos auditą ir nustatė, kad ji atitinka ISO9001-2008 standarto reikalavimus. Sertifikavimo sritis - nestandartinės programinės įrangos kūrimas ir palaikymas. ISO sertifikato išdavimas, tai nešališkas ekspertų pareiškimas, kad Klientui teikiamos paslaugos informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros srityje yra kvalifikuotos ir teikiamos laikantis kokybės vadybos sistemos. Kokia nauda iš to Jums brangūs Klientai? Paprastai sakant, tai garantija Jums, kad kuriant informacinę sistemą kartu su Etalink, jūs pasieksite užsibrėžtus rezultatus ir tai atneš vertingus pokyčius jūsų veikloje. Vadinasi, jūsų investicija į sistemų kūrimą atsipirks ir duos laukiamą grąžą. Tikimės ir Jus matyti savo Klientų tarpe.