IS kūrimas

Atlikus Kliento veiklos procesų analizę ir parengus funkcinių reikalavimų dokumentą, pradedami IS kūrimo darbai. Šio etapo metu suprogramuojamos numatytos sistemos funkcijos, ištestuojama IS, įdiegiama sistema Kliento serveriuose ir apmokomi IS naudotojai. IS kūrimo etape ypatingai svarbi komunikacija tarp abiejų šalių, kad IS atitiktų Kliento lūkesčius ir viziją. Toliau pradedamas bandomosios eksploatacijos etapas, po kurio IS galutinai priduodama Klientui. Vėliau seka paskutinis - IS palaikymo etapas ir IS tobulinimas.