Skolų išieškojimo IS

Ši informacinė sistema skirta automatizuotam skolų išieškojimo procesui. Jos tikslas – minimizuoti darbuotojų laiko sąnaudas apdorojant didelius skolų kiekius. Tam tikslui sistema leidžia sukonstruoti įvairius išieškojimo veiksmų šablonus bei taikyti juos bylų paketams. Šablonuose gali būti numatyti įvairus išieškojimo žingsniai (paraginimų siuntimas, adresų patikra, skambučiai, kita..) bei jų seka priklausomai nuo skolos sumos, senaties bei ankstesnių žingsnių rezultatų.

 

Sistema integruota su Gyventojų Registro Tarnyba (adreso patikrinimui) bei Itella (automatinis laiškų siuntimas). Bylų perdavimas išieškojimui (įkėlimas į sistemą) taip pat maksimaliai supaprastintas – dideli bylų kiekiai importuojami iš Excel failų.

 

IS leidžia apdoroti tiek didelius bylų kiekius tiek pavienes bylas esant nedideliam darbuotojų kiekiui. Taip pat leidžia teikti papildomas paslaugas klientams, besinaudojantiems su IS integruota web-zoną (skolų paieška, statistinė informacija, bendravimas su skolų išieškojimo bendrove, naujų skolų perdavimas išieškojimui).