Projektų įgyvendinimas

Etalink IT projektai valdomi pagal nepriklausomo audito sertifikuotą ir įmonėje įdiegtą ISO 20000 kokybės vadybos sistemą. Mūsų Klientams tai užtikrina kokybiškas paslaugas, racionalų resursų panaudojimą ir garantuoja paslaugų tęstinumą.

Etalink komanda naudoja geriausios praktikos IS diegimo metodologiją, kuri nusako, kaip sėkmingai pateikti klientams technologinius sprendimus. IS projekto įgyvendinimą sudaro penki etapai:

 

1. Analizė.

Projekto analizės etape atliekama verslo procesų ir reikalavimų sistemoms apžvalga. Svarbiausias šio etapo pateikiamas rezultatas - „Funkcinių reikalavimų dokumentas" (FRD), suderintas su klientu. Šis dokumentas atsako tiek klientui, tiek sistemos diegėjui į klausimą, ką reikia įmonėje padaryti, norint sukurti ar pritaikyti esamus produktus prie specifinių kliento poreikių. Svarbiausi analizės etapo veiksmai:

  • Planuojamas ir paruošiamas projektas;
  • Analizuojami įmonės informaciniai srautai ir procesai;
  • Parengiamas ir suderinamas „Funkcinių reikalavimų dokumentas".

 

2. Projektavimas.

Projektavimo etape sukuriamas ir pateikiamas projektas, kaip kuriama sistema bus įdiegta kliento darbo vietoje. Siūlomas sistemos projektas pateikiamas suderintame su klientu „Sistemos Projekto dokumente", kartu su IS demonstravimu. „Sistemos projekto dokumentas" diegėjui atsako į klausimą, kaip turi būti realizuoti „Funkcinių reikalavimų dokumente" numatyti darbai, o klientui atsakoma, kokį rezultatą jis gaus. Klientui pateikiamas suderintas, patikslintas (esant reikalui) „Įdiegimo pasiūlymas", su numatytu biudžetu ir projekto įgyvendinimo tvarkaraščiu, kurie pridedami kaip paslaugų teikimo sutarties priedai.

Praktikoje dažniausiai analizės ir projektavimo etapai yra apjungti į vieną.

 

3. IS kūrimas.

Šio etapo metu atliekami numatyti programavimo darbai, ištestuojama sistemą ir įdiegiama IS Kliento serveriuose, apmokomi Kliento darbuotojai dirbti su IS.

 

4. Bandomoji eksploatacija.

Bandomosios eksploatacijos metu atliekami paskutiniai sistemos nustatymo darbai. Į sistemą suvedami arba importuojami (jeigu tokie yra) pirminiai duomenys: klientai, dokumentai, kontaktai ir kiti aktualūs duomenys. Keletą savaičių atliekama aktyvi sistemos priežiūra, kurios metu taisomos pastebėtos klaidos.

 

5. Priežiūra.

Šio etapo metu IS diegėjas vykdo sistemos priežiūrą - konsultuoja Klientą telefonu, faksu ir elektroniniu paštu, užtikrina IS funkcionavimą.

Įgyvendinant IT projektus, atsakingas Kliento asmuo turi jam suteiktus prisijungimus prie Etalink projektų valdymo sistemos, kur prisijungęs gali stebėti vykdomo projekto progresą, naudotis projekto dokumentus, stebėti mūsų atliekamus darbus ir pan.

Šie projektų valdymo principai leidžia suvaldyti IS įdiegimo kaštus ir terminus. Didžiausias mūsų darbo įvertinimas yra tai, kad Etalink pasitiki ir naudojasi mūsų paslaugomis šalyje gerai žinomos verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos.